Ik heb de Strategie Business Boost Live bij Ursula als zeer leerzaam en positief ervaren. Op een prachtige locatie, met een grote betrokkenheid, openheid en goede energie tussen de deelnemers ontstond er duidelijkheid en de juiste stimulans om door te gaan. Inzicht in je dagelijkse ‘drukke’ leven en wat zet je daar voor in om het je wat makkelijker te maken?
Strategieën en simpele oplossingen werden aangereikt zodat ik met mijn eigen gecreëerde KUNSTwerk naar huis ging.

Ursula is betrokken, open, geeft je aandacht en verbind.